POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta.)

Możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy że poinformujesz Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

ADRIAN SIEMIENIAK
SKLEP INTERNETOWY MEBLEPRODUCENT.PL
UL. BYTKOWSKA 123/3
40-148 KATOWICE
info@mebleproducent.pl

Odeślij lub przekaż nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towar przed upływem terminu 14 dni.

Nie ponosimy kosztów zwrotu zakupionych towarów - zwrot na koszt kupującego. 

Wskazujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zgodnie z regulaminem nie jest możliwe odstąpienie od umowy w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – każdy produkt producenta „MEBLEPRODUCENT.PL”, w którym klient wybiera indywidualną tkaninę, wzór oraz jej kolor lub wprowadza inne modyfikacje. 

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Najszybszą formą odstąpienia od umowy wybieraną przez naszych Klientów jest wiadomość e-mail. 

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

------------------

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

  1.           Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: [ul. Bytkowska 123/3, 40-148 Katowice] lub e-mailowo na adres [info@mebleproducent.pl]. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
  2.           W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta. 
  3.           Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
  4.           Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
  5.           Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
  6.           Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

                    1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - WSPÓLNIE WYPRACUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe. Najszybszą formą złożenia reklamacji wybieraną przez naszych Klientów jest wiadomość e-mail. 

FORMULARZ REKLAMACYJNY